Trick เล็กๆสำหรับคนที่ รับทำ SEO

เทคนิคเล็กๆที่จะมีส่วนช่วยให้กับคนที่ รับทำ SEO ประสบความสำเร็จ

  • ควบคุม Link ด้วย Nofollow

หากท่าน รับทำ SEO และได้มีการสร้างลิงค์ในภาษา HTML ถ้าหากมีการเขียนกำกับใน Link Continue reading “Trick เล็กๆสำหรับคนที่ รับทำ SEO”

เทรนด์ในปัจจุบันและในอนาคตของการรับทำ SEO

เทรนด์  3 ข้อที่คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะส่งผลต่อการ รับทำ SEO ทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตมีดังนี้

  1. Social Media ซึ้งถือได้ว่าเป็นเทรนด์ทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตของคน SEO

           ในยุคปัจจุบัน คงแทบจะไม่มีใครเลย ที่ไม่เคยใช้เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media Continue reading “เทรนด์ในปัจจุบันและในอนาคตของการรับทำ SEO”