แนวการปรับแต่งเว็บไซต์รอง รับทำ SEO 2016

ในช่วงต้นปี 2016 ได้มีการปรับ อัลกอลิทึม ของ Google ใหม่ ทำให้เหล่านัก รับทำ SEO ทั้งหลายต้องมีการปรับประสิทธิภาพ ของเว็บไซต์ตัวเอง เพื่อให้รองรับกับกฎระเบียบแบบใหม่  SEO

ในสมัยก่อนนั้นการ รับทำ SEO จะเน้นไปกับการใช้ keyword เป็นหลัก แต่ทุกวันนี้แล้ว สิ่งที่ส่งผลต่อการจัดอันดับ ของเว็บไซต์จาก Google ได้ถูกเปลี่ยนไป แนวทางการใช้คะแนนจาก Google นั้นมีคร่าวๆดังนี้ : ทุกวันนี้มือถือ เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ของการใช้อินเตอร์เน็ต และเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ ร่วมไปถึงการใช้งานเว็บไซต์  Googleเองจึงหันมาให้ความสำคัญ กับมือถือเพิ่มมากขึ้นด้วย เว็บไซต์ต่างๆก็เช่นเดียวกัน จะถูกให้คะแนนถึง 88 % หากรองรับการใช้งานบนมือถือ : การให้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีคุณภาพของเว็บไซต์ 81% : สามารถดึงให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ไว้ได้หรือมีการเข้ามาชมเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง 67% : รูปแบบของเว็บไซต์ที่ไม่ยุ่งยาก เข้าถึงในส่วนของข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 67 % : ทั้งนี้ Google ยังได้ปรับลดการให้ความสำคัญกับ ลิงค์ที่ยิงมาสู่เว็บไซต์และความสำคัญกับ Text ในเว็บไซต์ ลดลงถึง 50% เลยทีเดียว

คราวนี้เรามาดู 6 ขั้นตอน การปรับ SEO เพื่อเพิ่มอันดับของเว็บไซต์กันบ้างนะคับ

  • ความตั้งใจทำเว็บไซต์ให้ได้คุณภาพ

คุณไม่จำเป็นต้องเน้นการใช้ keyword หลักเสมอไป เพื่อความต้องการจะติดอันดับใน keyword นั้นๆ ดั่งคำกล่าวของ  Cyrus Shepard ผู้อำนวยการของการพัฒนา Moz ที่ได้กล่าวว่า “ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ click เข้าสู่เว็บไซต์ หากว่าเว็บไซต์สามารถ ที่จะดึงหรือมีผู้ที่เข้ามาให้มีปฏิสัมพันธ์ กับเว็บไซต์ของคุณ หรือการที่เว็บไซต์ของคุณสามารถ หาคำตอบที่พวกเข้ากำลังมองหา สามารถดึงให้ผู้ที่เข้ามาชม อยู่บนเว็บไซต์ของคุณ ได้นานยิ่งขึ้น มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หลังจากมีการกดเข้ามายังเว็บไซต์ ว่าสามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้ที่เข้ามาได้มากน้อยเพียงไร “

  • การให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Keywords ที่ใกล้เคียงกับเพิ่มมากขึ้น

การเขียนบทความหรือเนื้อหา การใช้ Keywords อยู่ในส่วนของหัวข้อเนื้อหรือ การเน้น Keywords ในส่วนของเนื้อหาลงไป ยังคงเป็นวิธีที่จะช่วยให้มีการจัดอันดับใน Keywords นั้นๆอยู่ หากแต่ว่าในปัจจุบันนี้ Google ได้ลดความคำคัญ ในส่วนนี้ลงไปบ้างก็ตาม แต่กลับไปมองถึงคุณภาพ ของเนื้อเพิ่มมากขึ้น การใช้ Keywordsรอง หรือใช้เคียงสามารถส่งผล กับการจัดอันดับได้

  • เน้นหัวข้อและเนื้อหาให้น่าสนใจมากขึ้น

การเขียนบทความ ควรที่จะมีหัวข้อข่าว หรือหัวข้อเนื้อหาที่น่าสนใจ เหมือนหนังสือพิมพ์ที่มีการพาดหัวข่าว ที่สามารถดึงดูดผู้คนเพื่อเข้ามาอ่านได้ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ หรือโลโก้ก็ตาม ในการทำ SEO ในตอนนี้ นอกจากวจะต้องเน้น ไปในเรื่องของการใช้เนื้อหาที่ original จริงๆแล้ว เนื้อก็ควรที่จะน่าสนใจอีกด้วย การบอกต่อการแชร์ หรือการให้เครดิตของคุณ ยังคงส่งผลเกี่ยวกับ การจัดอันอยู่

  • เนื้อหาที่มากขึ้น

ในสมัยก่อนนั้นการเขียนบทความซัก 1 บท หลายๆคนที่ รับทำ SEO อยู่มักจะบอกกันว่าควร ที่จะมีเนื้อให้หรือคำให้ได้ 300 คำ ถือว่าผ่านแล้ว แต่ในปัจจุบัน Google ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเนื่อหาเพิ่มมากขึ้น นอกจากการเขียนบทความที่ใหม่ และน่าสนใจไม่ซ้ำใครแล้ว จำนวนคำของเนื้อหาควรจะอยู่ที่ 800-1000 คำ/เนื้อหา 1 บทความ นอกจากนั้นแล้ว การเขียนบทความควร ที่จะมีการเว้นวรรค ทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น

  • รองรับกับการใช้งานบนมือถือ

ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าหลายๆคน จะมีการใช้งานมือถือ เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ฉะนั้นแล้วการเพิ่มประสิทธิภาพ ของเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งาน บนมือถือนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก ร่วมไปถึง Google เองก็ได้ให้ความสำคัญในส่วนนี้ เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน การที่เว็บไซต์ใดรองรับกับมือถือ ได้อย่างมีประสทธิภาพแล้ว เว็บไซต์นั้นๆจะถูกมองว่า มีคุณภาพให้สายตาของ Google เพิ่มมากขึ้นด้วย

  • การใช้ภาพไม่ซ้ำ

ในสมัยก่อนนั้น ภาพ ไม่ได้มีความสำคัญมากนัก ในสายตาของ google ภาพหนึ่งภาพ สามารถอยู่ในเว็บไซต์อื่นๆ ได้หลายร้อยเว็บไซต์ และภาพเดียวกันสามารถ มีเนื้อหาที่แตกต่างกัน ทำให้หลายคนที่มักจะนำภาพของผู้อื่น อัพลงเว็บไซต์ของตัวเองอยู่บ่อยครั้ง แต่ในปัจจุบัน Google ได้เพิ่มความสำคัญในส่วนนี้มากขึ้น จะเห็นได้ว่ามีหลายๆเว็บไซต์จะถูกแสดงภาพเข้ามา ในส่วนของผลการแสดง การค้นหา เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย